Kitty Oonk

Kitty Oonk

Kitty Oonk (1969) is jarenlang danseres en dansdocente geweest.  
Kitty is altijd geïnteresseerd geweest in bewegingsonderzoek.
Vanuit deze interesse volgde ze vanaf 1995 in Engeland, de
vierjarige Feldenkraisopleiding.

Als gediplomeerd Feldenkraispractitioner  heeft ze goede resultaten geboekt met de aanpak van specifieke problemen en klachten, die gerelateerd zijn aan ‘zittende beroepen’, zoals RSI en rugklachten. Ook werkt ze veel met dansers en sporters, waarbij het bewust worden en inzicht krijgen in hoe men beweegt veel aandacht vraagt.  Kitty heeft gemerkt dat daardoor veel  blessureleed kan worden voorkomen.
Onder haar clièntele bevinden zich mensen met acute bewegings-gerelateerde klachten, en ook mensen die de methode zien als een noodzakelijk onderhoud van lichaam en geest. Onder de vaste klanten zijn dansers, politici, zakenmensen, kunstenaars, sporters en kinderen.

In 2006 en 2007 heeft zij een erkende twee jarige HBO-opleiding gevolgd voor anatomie, fysiologie en pathologie. Naast een gedegen kennis van het bewegingsapparaat bezit Kitty een sterk ontwikkelde intuïtie. De combinatie van kennis, ervaring en invoelend vermogen geeft haar werk diepgang.

Sinds 2008 volgt Kitty de driejarige studie ChildSpace. Deze studie heeft de Feldenkraismethode als basis en is volledig gericht op de bewegingsontwikkeling van het jonge kind (0 tot 2 jaar). Kitty wil zich daarmee specialiseren in werken met ouders en kinderen. Zij is ervan overtuigd dat kinderen en hun ouders hun hele leven profijt hebben van een goede basisontwikkeling.

Kitty wordt ook geïnspireerd door het gedachtengoed van Emmi Pikler, een Hongaarse kinderarts die ervoor heeft geijverd om baby’s zoveel mogelijk hun eigen individuele bewegingsontwikkeling door te laten maken. www.pikler.nl