Ouders <i>en hun jonge kind</i> | Kitty Oonk

Jonge ouders en hun kind

Ouderschapscursus (0-2,5 jaar)

Wat beweegt jouw kind?

Deze vraag is veelomvattend. Het is goed daar al tijdens de zwangerschap bij stil te staan. Wat je kind beweegt, hoe het zich kenbaar maakt, dat zal in de eerste jaren van zijn leven tot uitdrukking komen via de bewegingsontwikkeling in interactie met jou als ouder en de omgeving. Hoe je baby voelt, denkt, handelt en beweegt is van grote invloed op de vorming van het zelfbeeld en het brein.

In deze cursus breng ik de Feldenkraismethode, de Child’Space-methode en de visie van Emmi Pikler samen op een geheel eigen wijze.

Tijdens de zwangerschap bied ik jullie, als aanstaande ouders (zwangerschap vanaf drie of vier maanden), informatie over de bewegingsontwikkeling vanaf het prille begin tot circa 2,5 jaar.

Dit doe ik naar keuze in:

- een cursus van 5 of 6 samenkomsten

- een weekend-workshop

In deze cursussen of workshops denken we samen na over het (toekomstige) ouderschap.

Wat beweegt jouw kind? En wat beweegt jou als (aanstaande) ouder?

Via een groepsles laat ik je verschillende fases van de bewegingsontwikkeling ervaren. Door deze eigen ervaring leer je het belang van de bewegingsontwikkeling inzien. Dit zal je helpen om met begrip te kijken naar je kind en jezelf.

Niet alleen de bewegingsontwikkeling is van invloed op het zelfbeeld van je kind. Ook de verzorging, de spelontwikkeling, het zien van het eigen initiatief en de interactie tussen jou en je kind spelen een grote rol. Hoe handel je in praktische zin en ben je aanwezig? En wat betekent dat voor de relatie tussen jou en je kind?

Ook na de geboorte bied ik je de mogelijkheid en begeleiding om, via ouderschapslessen, samen te kijken, te observeren, te leren en informatie uit te wisselen over waar je kind zich op dat moment bevindt in de ontwikkeling. Hierdoor kunnen je bewuster een omgeving creëren die aansluit bij de ontwikkeling die je kind op dat moment doormaakt. Het dagelijkse contact tussen jou en je kind wordt eenvoudiger en prettiger. Dat versterkt en verbetert de onderlinge band.