Professionals <i>en het jonge kind</i> | Kitty Oonk

Ik versta onder professionals in dit verband pedagogische medewerkers, leidinggevenden van kinderdagverblijven en alle anderen die werken met baby’s en peuters.

Deze professionals wil ik graag begeleiden en/of coachen vanuit mijn langjarige praktijkervaring. Het gaat er vooral om bij kinderen de vrije bewegingsontwikkeling centraal te stellen. Ons onderwijs is zeer geconcentreerd op geestelijke ontwikkeling, maar lichaam en geest zijn één en over bewegingsontwikkeling is in het algemeen veel te weinig kennis. We kunnen namelijk de bewegingsontwikkeling van een kind positief beïnvloeden, maar ook storen, door ons gebrek aan kennis hiervan. Daar kan ik met mijn expertise verandering in brengen.

Wat weet je over de bewegingsontwikkeling? Wat kom je tegen in de praktijk en wat kun je betekenen als professional?

In workshops of lezingen geef ik je hier informatie over. Niet alleen de verschillende fases van de bewegingsontwikkeling komen aan bod, maar ook hoe er zoveel mogelijk variaties en mogelijkheden van bewegen kunnen ontstaan zodat het kind zich competenter, vrijer en leergieriger kan ontwikkelen. Een flexibel lichaam heeft een flexibel brein. We kijken er naar wat je als professional kunt doen om kinderen hierin goed te begeleiden.

Jouw houding, je handelen, hoe je aanwezig bent, hoe je de baby aanraakt, dat wat je zegt en dat wat je aanbiedt in materialen en omgeving zijn van groot belang voor de bewegingsontwikkeling, het zelfbeeld en het brein van het kind.

Daarnaast kan ik ingaan op thema’s als bevordering van eigen initiatief van het kind, het creëren van veiligheid, en hoe jij als professional kunt samenwerken met het kind.