Kitty Oonk | Kitty Oonk

Over Kitty Oonk

Ik ben jarenlang danseres en dansdocente geweest.

Mijn interesse ging altijd uit naar bewegingsonderzoek van mijzelf in relatie tot (en van) de ander.

Vanuit deze interesse volgde ik vanaf 1995 in Engeland, de vierjarige Feldenkrais-opleiding.

Als gediplomeerd Feldenkrais-practitioner heb ik goede resultaten geboekt met de aanpak van specifieke problemen en klachten voortkomend uit zittende beroepen, zoals RSI en rugklachten. Maar ook stress-gerelateerde klachten zoals burn-out behandel ik door in het lichaam te onderzoeken waar er spanning gaat zitten en hoe bijvoorbeeld de ademhaling daarop reageert en gereguleerd kan worden. Bij sporters of dansers verdiep ik hun kennis van hun bewegingen en help ik onbewuste patronen bewust te maken zodat blessures kunnen worden voorkomen.

Onder mijn clientèle bevinden zich mensen met acute bewegings-gerelateerde klachten, en ook mensen die de methode zien als een noodzakelijk onderhoud van lichaam en geest. Onder mijn vaste klanten zijn dansers, politici, zakenmensen, kunstenaars, sporters, artsen, psychologen en baby’s en kinderen.

In 2006 en 2007 heb ik een erkende tweejarige HBO-opleiding gevolgd en afgerond voor anatomie, fysiologie en pathologie. Naast een gedegen kennis van het bewegingsapparaat heb ik een sterk ontwikkelde intuïtie. De combinatie van kennis, ervaring en invoelend vermogen geeft mijn werk diepgang.

Van 2008 tot 2014 heb ik twee keer de twee en een halfjarige studie Child’Space gevolgd en afgerond bij Chava Shelhav. Zij was een assistente van Moshe Feldenkrais. Deze studie heeft de Feldenkraismethode als basis en is volledig gericht op de bewegingsontwikkeling van het jonge kind (0 tot 2 jaar). Ik heb mij daarmee gespecialiseerd in het werken met ouders en kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen en hun ouders hun hele leven profijt hebben van een goede basisontwikkeling. Lees meer op: www.childspace.nl

Ik word ook geïnspireerd door het gedachtengoed van Emmi Pikler, een Hongaarse kinderarts die ervoor heeft geijverd om baby’s zoveel mogelijk hun eigen individuele bewegingsontwikkeling door te laten maken. Daarnaast heeft zij in het bijzonder nagedacht over de verzorging en de spelontwikkeling. Het eigen initiatief van het kind wordt gezien en benadrukt waardoor de zelfstandigheid en autonomie van het kind zich heel natuurlijk ontwikkelt. Ik ben sinds 2016 gediplomeerd Pikler® pedagoog. Lees meer op: www.pikler.nl